` โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบ

ประกาศผลการสอบ (PDF)

ดาวน์โหลดเฉลย


ประเภทการสอบ

 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ไม่เน้นวิทย์)

กำหนดการ

วันนี้ - 15 ม.ค. 67 :
รับสมัคร (ออนไลน์)
17 ม.ค. 67 :
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
20 ม.ค. 67 :
ดำเนินการสอบ
25 ม.ค. 67 :
ประกาศผลสอบ

รางวัลการสอบแข่งขัน

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (อันดับ 4 - 5) เงินรางวัล 500 บาท

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 - 50 จะได้รับเกียรติบัตร

นักเรียนที่เข้าสอบจะได้รับไฟล์เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (จัดส่งในระบบการสมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร

 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6: นางสกลรัตน์ พันธุสันต์ (086-2345638)
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: นายสุพจน์ ผิวหอม (089-5766042)
 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2: นางสาวกัณธิมา กระเดา (091-7386505)
 4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์ (088-5636453)
 5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: นางภาวนา พิฑูรมานิต (097-3200357)
 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: นายเมฆา ดีสงคราม (095-1946868)
 7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: นางสาวจุไรรัตน์ จันทไทย (080-1772428)

Powered by Imagine No Limit Technology